Jdi na obsah Jdi na menu
 


lihna

20. 2. 2009
Vejce většiny ptáků vyžadují standardní míru péče při uskladnění a inkubaci, k zajištění úspěšného vylíhnutí. Podmínky okolí, prosvěcování, hygiena a záznam líhnutí mají významný vliv na úspěšnou inkubaci a vylíhnutí jak pro mládě kanára, tak i pro house. Kvalitní oplodněná vejce Vysoká kvalita oplodněných vajec by mněla být vždy na prvním místě, od nejmenších kanárků po největší pštrosí vejce. K úspěšnému líhnutí potřebujete kvalitní oplodněná vejce. Vejce mohou být z vašeho vlastního chovu nebo zakoupena od různých chovatelů a firem. Komerční líhně mohou zabezpečit dobrou oplodněnost, ale často Vám nedodají malý počet vajec. Vajíčka mohou přenášet mnoho chorob, proto k zajištění zdraví vašeho chovu proti těmto chorobám nakupujte vejce pouze od National Poultry Improvement Plan (NPIP) nebo od podobných společností. Každý dodavatel vajec by mněl mít certifikát u NPIP. Další informace obdržíte od TEXAS A&M University NPIP na tel. (979)8454186. Pokud si necháte objednat vejce poštou ujistěte se, že vejce během přepravy budou chráněny proti extrémním teplotám a špatnému zacházení. T akové podmínky mohou vejce znehodnotit a nic se z nich nevylíhne. Pokud si oplodněná vejce produkujete sami pak chovná skupina zvířat musí být udržována v maximálním zdraví a kondici. Snůška vajec u slepic(hus, kacen) je ovlivněna délkou dne, kterou lze prodloužit umělým osvětlením. Kvalita vajec a zárodků je ovlivněna stářím rodičů, zdravím, výživou, poměrem kohout/slepice, genetickým základem a dalšími faktory, jako je počasí, které může mít vliv na ptáky. Chov více než čtyř samic na jednoho samce může v některých případech snížit kvalitu vajec. Příbuzenské křížení samců a samic, může snížit oplodněnost vajec a zvýšit úmrtnost zárodků. Schopnost vylíhnout se je vážně ohrožena také díky stáří ptáku a špatnému zdraví. Většina vajíček je snášena během rána. Existují ptáci, kteří preferují večer např. křepelky japonské. Vejce by měla být sbírána několikrát během dne, aby se zredukovala množství vajec v hnízdě. Tímto můžete omezit množství vajec, která jsou naprasklá a u kterých se pak snižuje možnost vylíhnutí kuřete. Také je možné zabránit předčasnému vývinu embrya, který začíná již při 22,2 °C . Opakované nastartovaní vývoje a jeho ukončení snížením teploty během dne, obvykle zahubí zárodek. Pravidelný sběr a řádné skladování prodlouží život zárodku do doby, než zaUskladnění oplodněných vajec Oplodněná vejce jsou živá. Každé obsahuje žijící buněčnou hmotu, která se vyvíjí v zárodek a nakonec v kuře. Každá nehoda způsobená nesprávným zacházením s vejci snižuje pravděpodobnost úspěšného vylíhnutí. Oplodněné vejce se obvykle shromažďují během určité doby před tím, než jich je dost pro uložení do líhně. To znamená, že během této doby musí být vejce řádně uskladněna, aby tento čas přežila. Čištění a přebíraní vajec - naprasknuté, špatně vyvinuté, špinavé, neobvykle velké nebo malé vejce, by nemněly být inkubovány. Tyto vejce se zřídka vylíhnou a mohou způsobit infekci v líhni. Vejce by se neměly mýt. Když ale není jiná možnost, tak pouze velmi lehce při teplotě vody okolo 43,3 °C která obsahuje profesionální dezinfekční prostředek určený na vejce. Pokud umyjeme vejce ve vodě, která je chladnější než vejce samo , může to způsobit smrštění vnitřního obsahu vejce. Takové to smrštění pak způsobí slabý podtlak, který nasaje nečistoty , bakterie a viry skrze póry ve skořápce do vajíčka a může zahubit zárodek. Základní péče - poté co jsou vejce vyčištěna a vytříděna od poškozených, na ně již nesaháme neumytýma rukama a udržujeme vejce v maximální čistotě. Doba skladování - nejlépe je umístit vejce do líhně jak nejdříve to je možné po sesbírání z hnízd. Pokud již musí být vejce uskladněné tak nejlépe do 7 dní od snesení. Je to ale velmi individuální, protože některé druhy jsou na skladování citlivější než jiné. Je tedy velmi velký rozdíl mezi husími vejci a vejci křepelek. Líhnivost se snižuje velmi rychle u vajec skladovaných déle než deset dní. Je běžné, že skladovaní vajec déle než 2 týdny prodlužuje dobu inkubace o 1 den. Teplota a vlhkost během skladování - oplodněná vejce by mněla být skladována při teplotě mezi 13-18 °C . Zárodek se bude vyvíjet abnormálně nebo zemře, pokud bude teplota příliš vysoká. Nízká teplota je také příčinou vysoké úmrtnosti embryí. Skladovací teplota nikdy nesmí překročit teplotu 18,3 °C a nikdy nesmí klesnou pod 8 stupňů celsia. Skladování vajec v ledničce je nepřijatelné neboť teplota je příliš nízká a mohla by během skladování zahubit zárodek. Lednička může být použita pouze v případě, že jsou její parametry řádně nastaveny na požadovanou teplotu. V tomto případě je dezinfikovaná lednička jedním s nejlepších míst pro skladovaní vajec na dobu delší než 7 dnů. Jak již bylo zmíněno skladování vajec na dobu delší než deset dnů snižuje líhnivost, ale například orebice a krocan jsou výjimka. Vejce orebice mohou být skladovány 3 až 4 týdny bez jakékoli ztráty kvalitSkladovací místnost také vyžaduje určitou vlhkost vzduchu. Máme dvě metody jak ji změřit. Pomocí teploměru z vlhkým čidlem a nebo přímo měřičem relativní vlhkosti. Tyto metody nesmí mít zaměňovány, o jejich účinnosti se stále diskutuje, přestože druhá metoda je více doporučována. Relativní vlhkost je vlastně vodní pára ve vzduchu vyjádřená určitým procentem. Množství vody, které je vzduch schopen absorbovat je závislé na jeho teplotě. Ke změření relativní vlhkosti je zapotřebí koupit speciální měřící přístroj, zatímco měření pomocí mokrého teploměru je relativně levnější, jednodušší a obvykle častěji požíváno při měření v inkubátorech. Zatímco relativní vlhkost je měřena procentním podílem vlhkosti ve vzduchu, teplota mokrého čidla využívá k měření vlhkosti klasické stupně celsia. Mokrý teploměr můžeme zakoupit nebo vyrobit z běžného teploměru. Pokud si jej vyrobíte sami zároveň zjistíte jak jednoduše pracuje. Potřebujeme: teploměr, knot (přibližně 15 cm dlouhý) a krátký kousek dentální niti. Nejdříve připevníme na konec teploměru asi 2,5 centimetru knotu pomocí dentální niti, ta zabezpečí, že nám knot nesjede z teploměru. Opačný konec knotu pak umístíme do nádobky s vodou. Pokud má v líhni voda stejnou teplotu jako je teplota vzduchu, pak pomocí stupňů celsia a odpařující se vody z knotu, můžete přečíst na teploměru vlhkost vzduchu vhodnou k líhnutí. Tato teplota bude nižší než teplota měřená kontrolním teploměrem líhně, který měří teplotu pouze vzduchu. Díky odpařující se vodě, která ochlazuje teploměr, bude teplota mokrého teploměru vždy nižší. Odečítání takovéto vlhkosti vzduchu může být ovlivněno vlhkostí vzduchu samotnou. Odečítání z mokrého teploměru je bráno jako hodnota vlhkosti a nelze ji numericky přepočítat na relativní vlhkost. Teplota mokrého teploměru se bude měnit, přestože relativní vlhkost bude konstantní. Takže vhodná teplota mokrého teploměru se drobně odchyluje od každého kusu (zvláště při domácí výrobě). Relativní vlhkost ve skladovací místnosti by mněla být okolo 70% do 80% ( na mokrém teploměru pak okolo 10 do 15,5 °C . Kondensace vodních par na skořápce vajíčka při prudkých změnách teploty, může způsobit stejnou reakci jako mytí vajec ve studené vodě. Zalepení pórů, udušení nebo kontaminace zárodku, je pak výsledkem. Přílišné odpařovaní vody z vajec, pokud je vlhkost malá, taktéž způsobí smrt zárodku. Vlhkost můžeme zvýšit umístěním pekáče s vodou do skladovací místnosti. Pokud je teplota v líhni správná, jediný faktor, který zvyšuje či snižuje vlhkost, je povrch hladiny vody a ne její množství. Líhnivostje nejlepší, pokud jsou vejce skladovány menším koncem dolů v uzavřených plastikových krabicích, které vejce ochrání před poškozením a udrží je čisté. Pozice a obracení vajec během skladování Vejce která jsou skladována po kratší dobu než je deset dnů, by mněla být uložena v krabicích na vejce větším koncem nahoru. Během této doby vejce nepotřebují otáčet, pokud budou dány do líhně během týdne od doby co byly sneseny. Pokud nebudou vejce uskladněna v krabicích je nutné je překrýt tenkým kusem látky, který zabrání usazování prachu a tím znečisťování vajec. Vejce skladována více než 10 dní je vhodné označit tužkou na jedné straně a otáčet je o 90 stupňů jednou nebo dvakrát denně, aby se zajistilo optimální líhnutí. Pokud jsou vejce uloženy ve větších zásobnících stačíy a ohrožení zárodku.čnzásobník naklonit o 45 stupňů na jednu stranu a pak na druhou, toto opakovat dvakrát denně. Inkubace Když nasbíráme požadovaný počet vajec, přemístíme vejce ze skladovací místnosti do líhně. Líhně - líhně máme v několika typech, kapacitách a přizpůsobením pro různé druhy. V základě je líheň krabice, která udržuje stanovenou teplotu, čerstvý vzduch a vlhkost vzduchu a v lepším případě otáčí s vejci. Dobře konstruované líhně by mněli udržet teplotu s přesností 0,1 °C a relativní vlhkost s přesností na 0,6 °C mokrého teploměru. Některé funkce jsou standardní ve velkých modelech líhní. Automatické otáčení vajec, které otáčí vejce nejméně jednou za 4 hodiny je obvykle vyžadováno. Zvlhčovací přístroje v různých typech. Některé zvlhčovače jsou automatické a dodávají vlhkost dle potřeby, jiné pak mají obyčejný rezervoár, ze kterého se odpařuje voda. Oba systémy jsou efektivně využitelné.Teplota je udržována od nejprimitivnějších systémů po mikroprocesory. Líhně s hlídacím systémem, který naskočí v případě, že hlavní systém selže nebo překročí nastavenou teplotu o více než 1 stupeň. Takový systém pak může zachránit mnohdy i drahý obsah líhně. Je důležité si pamatovat, že teplota, vlhkost, ventilace a otáčení vajec jsou hlavní faktory úspěšnosti během inkubace. Skladování vajec Shrnutí -skladuj méně než 10 dní -udržuj teplotu 13 až 18 °C -udržuj relativní vlhkost na 75%(10 až 15,5 °C mokrého měření) -obracej vejce skladována déle než týden , zacházej s vejci opatrně Rozlišujeme líhně s ventilátorem nebo bez proudění vzduchu. Líhně s prouděním vzduchu, pomocí ventilátoru, udržují mnohem stálejší teplotu a vlhkost po celém prostoru v líhni. Dokáží obnovit teplotu a vlhkost v líhni, pokud jsou otevřeny během inkubace, mnohem rychleji než líhně bez ventilátoru. V líhních bez ventilátoru se může teplota měnit i +/- 1 °C. Je nutná nádoba s vodou a opatrné čtení hodnot teploměru, které mohou být zavádějící. Teplota v těchto inkubátorech musí být odečítána těsně nad vejci. Proto jsou líhně s ventilátorem dnes preferovány více. Teplota a vlhkost vzduchu místnosti ,ve které je líheň umístěna, by mněla být kontrolována a mněla by být stabilní. Místo pro líheň by mnělo být stabilní, mimo přímé sluneční světlo a topení.e inkubace řádná.z/wwLíheň a dolíheň by měla být umístěna mimo odchovny dospělých ptáků. Čerstvě vylíhlá kuřata jsou velmi citlivá a mohla by být nakažena dospělými ptáky, navíc množství prachu by mohlo líheň poškodit. Do inkubační místnosti by mněl být omezený přistup jak jen to je možné a je vyloučeno, přecházení s odchoven přímo do místnosti s líhněmi a vejci. Kuřata mohou být vylíhnuta také v líhni, ale vzhledem ke znečištění a prachu při líhnutí, se doporučuje dolíheň, aby mohla být hlavní líheň připravena co nejdříve na novou násadu vajec. Během líhnutí je mnohdy nutné upravit teplotu a vlhkost, což je nemožné pokud máme v líhni vejce různého stáří. Líheň i dolíheň by mněla být konstruována tak, aby byla snadno čistitelná. To samé platí i pro místnosti, kde jsou tato zařízení umístěna. Dva dny před začátkem inkubace (vložení vajec do líhně) - musíme si připravit a nastavit líheň dva až tři dny před vložením vajec připravených k inkubaci. Ujistěte se, že líheň je čistá a dezinfikovaná. Pak je nutné řádně nastavit teplotu a vlhkost. Nastavovaní teploty až po vložení vajec do líhně a její opětovné měnění, může zabít zárodky. Pokud má líheň automatické otáčení vajec, ujistěte se, že je v pořádku a pracuje správně. Nevkládejte vejce do líhně dokud není teplota stabilizovaná ! Čistění a dezinfekce líhně - mikroby přítomné v líhni mohou velmi významně snížit množství vylíhlých vajec. Proto čištění a dezinfekce jsou nezbytnou součástí přípravných fází před inkubací. Dezinfikujeme běžnými dezinfekčními prostředky po a před každou inkubací. Některé moderní komerční inkubátory provádějí automatickou dezinfekci speciálním kouřem před vložením vajec. Příležitostně pak dokáží provést dezinfekci malou koncentrací tohoto prostředku i během inkubace. Tato dezinfekce se nedoporučuje během prvního dne inkubace, protože je zárodek během prvních 5 dnů velmi citlivý na jakoukoli dezinfekci. Tato dezinfekce se doporučuje pouze zkušeným a vyškoleným osobám. Den kdy vejce putují do líhně - přeneseme vejce s místnosti, kde byly skladovány do místnosti s líhní. Pokud je rozdíl teplot větší, dáme vejcím čas, aby se ohřála (tak 4 až 8 hodin). Studené vejce vložené do vyhřáté líhně se orosí a tím zvyšují možnost kontaminace. Ujistěte se, že vejce budou otáčena minimálně 3x denně! Potáčení selže, zárodek zemře. Proto se doporučují automatické systémy pro otáčení vajec. Člověk zapomíná a chybuje více než stroj! Jakmile jsou vejce v líhni, nenastavujeme teplotu ani vlhkost po několik prvních hodin, ikdyž se teplota dočasně v inkubátoru zvýší. Po 4 hodinách se hodnoty sami stabilizují. Poté by se mněla teplota pohybovat jen v rozmezí +/- 0,3 °C a neklesnout pod 37,5 °C . Musíme zdůraznit , že líheň bez ventilátoru má fluktuaci teploty vyšší. Neměla by ale překročit 38,9 °C aby nepoškodila vejce. Menší část vejce by mněla být níže než vetší konec vejce, když jsou uloženy v líhni. Zárodek se během inkubace orientuje k většímu konci vejce, kde je umístěná vzduchová komůrka. Pokud by bylo vejce otočeno naopak, pak by se kuře orientovalo na opačnou stranu vejce a nevylíhlo by se. Různé druhy mají různou dobu inkubace a různé nároky na teplotu a vlhkost. Líhnutí různých druhů v jedné líhní není vhodné, zvláště pak, je-li líheň používána i jako dolíheň. Ptáci v přírodě velmi často obrací vejce v hnízdě. Podobné otáčení vajec během inkubace ochrání zárodek před smrtí a špatným líhnutím. Vejce musí být otáčeny nejméně pětkrát během 24 hodin. Častější obracení vajec je lepší. Jednou za hodinu je nejlepší řešení. Právě z těchto důvodu je doporučováno automatické otáčení vajec. Teplota, vlhkost a ventilace v líhni - teplota v líhni by mněla být 37,55 °C až 37,8 °C . jestliže se teplota odchýlí o více než 0,3 °C na 38 °C může to již snížit líhnivost. Je doporučeno kontrolovat teplotu dvakrát denně. Relativní vlhkost by mněla být nastavena na 30 °C až 31 °C (měřeno mokrým teploměrem). Pokud líheň nemá zařízení pro přesné udržování vlhkosti nemnělo by se stát, že v líhni nebude žádná nádobka s vodou a to především u líhní bez ventilátoru. Pokud bude vlhkost příliš malá, nebo vysoká, k líhnutí kuřat nedojde. Pokud je vlhkost příliš malá, vzduchová komůrka bude na konci inkubace velká a kuře nedokáže probodnou tvrdou membránu, nebo bude malé a slabé. Taktéž nedojde k řádnému uzavření pupku.okudw/husy Pokud je vlhkost během inkubace příliš vysoká, odpaří se z vejce příliš málo vody. Vzduchová komůrka je příliš malá. Kuře se pak buď utopí, nebo bude příliš velké nabobtnalé vodou a nebude schopno se ve skořápce otočit. Samotný žloutek bude také příliš velký, aby se pupek správně uzavřel, čímž je následně způsobena smrt kuřete. Vzduchová komůrka se během inkubace zvětšuje. Ve slepičích vejcích se ztráta blíží k 12 až 14 procentům celkové původní váhy vejce. Růst této vzduchové komůrky vyjadřuje odpařování a nabírání vody vejcem během inkubace. Všechny vejce je vhodné před začátkem inkubace zvážit, tím můžeme průběžně zjišťovat zda odpařování vody je v normě. Zárodek kuřete využívá kyslík a produkuje kysličník uhličitý. Tato výměna vzduchu je bezvýznamná v prvních dnech inkubace nebo v případě malého počtu vajec. Přesto je vhodné od počátku inkubace dodržovat instrukce přiložené k líhni výrobcem. Koncem inkubační doby jsou vejce již vyplněná vyvinutým kuřetem. Tato živá hmota pak potřebuje mnoho kyslíku. Proto se zaměřte na řádnou ventilaci v líhni a vlhkost vzduchu v posledních dnech inkubace. Záznamy- je vhodné provádět denní záznamy týkající se líhně a okolí. To vše může pomoci v hledání problému při líhnutí, úmrtí a jiných nehodách. Prosvětlování vajec Ne všechny inkubované vejce se vylíhnou. Obvykle je v pořádku 90% vajec. Je důležité, aby neoplodněná nebo mrtvá vejce byla odhalena a z líhně odstraněna. Právě pro tyto účely provádíme prosvětlování. Bíle a světlé vejce je mnohem snadnější prosvítit než tmavší nebo skvrnité. Mnoho lidí používá malé baterky. Nejlepší prosvětlovače mohou být zakoupeny za přijatelné náklady, ale jednoduchý prosvětlovač vajec je možné i vyrobit. Stačí když zdroj světla umístíme do krabice či jiné nádoby, která nepropustí světlo. V krabici pak vytvoříme dírku tak, aby k ní mohlo být vejce přiloženo. V tmavém pokoji můžeme u světlejších vajec pozorovat mnohdy hýbající se obsah vejce. Je však velmi důležité si dávat pozor na zdroj světla, kdy v případě klasických žárovek může teplem dojít k poškození vejce do takové míry, že je zárodek usmrcen, nebo zahyne do několika dnů. Dokonce i teplota 40 °C může zakrátko zahubit zárodek. Vhodně jsou nejnovější úsporné zářivky přesto se nedoporučuje prosvětlovat déle než 10 minut. Přítomnost zárodku je možné vidět již po 8 až 12 dnech inkubace. Zárodek je umístěn na větším konci vejce, kde se malé žilky krve paprskovitě rozpínají po vnitřní straně skořápky. Zárodek se jeví jako tmavý bod, který se s inkubací zvětšuje. Nakonec je již vidět pouze tmavá masa a vzduchová komůrka. Neoplodněné nebo neinkubované vejce je ve srovnání s oplodněným čiré a průhledné. Odstraňte neoplodněné a nevyvíjecí se vejce z líhně. Pokud si nejste jistí zeptejte se zkušenější osoby nebo vejce ponechte v líhni. Mrtvý zárodek se mnohdy jeví jako prsten nebo mlhovina krve, nebo tmavý bod přisušený ke skořápce. Mrtvý zárodek již neroste a postupně bledne včetně krevního oběhu. O neoplodněnosti a mrtvých embryích si veďte záznamy. Podle záznamů pak vyhodnoťte příčiny a odstraňte je. Líhnutí Líhnutí začíná již 2 až 4 den před koncem inkubační doby. Během této doby již vejce neotáčíme. V tuto dobu (2-4 dny před inkubací) přemístíme vejce do dolíhně. Pokud nemáme dolíheň vyjmeme vejce z lísek a přemístíme je na síto či tác podle druhu líhně. V dolíhní pak upravíme teploty podle druhu ptáka a zvýšíme vlhkost. Vlhkost můžeme zvýšit přidáním vlhkého papíru nebo hadříku abychom zvýšili odpařovací plochu. První pípnutí bychom mněli slyšet poslední den inkubace ( viz. Tab 1). Když se kuřata líhnou Samotné líhnutí představuje pro kuře velkou námahu. Samotný proces líhnutí probíhá okolo 10 až 20 hodin. Neznepokojujte se, jestliže některému kuřeti trvá líhnutí o trochu déle než ostatním, nebo ještě trvá déle než 20 hodin. Jakmile se kuřata vylíhnou a opustí skořápku, mněly by být ponechány v líhni(dolíhni) až do doby, kdy jim oschne peří. Teprve když je více než 90% kuřat suchých, začneme je přemísťovat z líhně. Pokud necháme kuřata v líhni příliš dlouho může dojít k dehydrataci. Kuřatům pak pod umělou kvočnou podejte vodu a krmivo. Vejce která se nevylíhnou do jednoho dne po termínu líhnutí, by mněla být odstraněna. Pokoušet se vylíhnout kuře z vejce sami nikdy nezkoušejte, ve většině případů budete neúspěšní. Kuřata která se nemohou vylíhnou sama, obvykle nepřežijí dlouho. A pokud přežijí, obvykle se jim nedaří dobře. Jsou zakrslá a mají mnoho jiných zdravotních problémů. Je proto vhodné slabá kuřata a nebo deformovaná kuřata humánně usmrtit. Tyto kuřata pak již nesmí být nikdy použita pro chov, neboť je možné, že přenesou své vadné geny na potomstvo.V přírodě tato mláďata nikdy nedostanou šanci. Inkubace shrnutí -Umístěte líheň v místností se stálou teplotou, ne blízko topení a mimo sluneční záření -Dezinfikujte líheň -Ujistěte se, že zařízení pro měření teploty a vlhkosti jsou v pořádku -Před otáčením vajec si umyjte ruce, dbejte aby vejce nebyla kontaminována bakteriemi, trusem, chemickými látkami ropného původu. -Inkubujte najednou pouze ty druhy ptáků, které mají společnou délku inkubace a stejné nároky na teplotu a vlhkost -Menší konec vejce nikdy nesmí být permanentně výše než větší konec -Provádějte si denně záznamy o inkubaci -Denně kontrolujte teplotu, aby byla v rozmezí 37,5 °C až 37,8 °C (pouze u líhní s ventilátorem) -Kontrolujte vlhkost na mokrém teploměru, aby byla okolo 30-31 °C -Otáčejte vejce nejlépe 5x denně a 3 dny před líhnutím vejce neotáčejte -V poslední třetině inkubace zvyšujte přísun čerstvého kyslíku -Při líhnutí zvyšte vlhkost na 32,2°C mokrého teploměru Úmrtnost zárodků Neúspěšné líhnutí může být způsobeno neoplodněnými vejci nebo smrtí zárodku. Oba problémy mohou být zjištěny prosvětlováním nebo po inkubaci. Prozkoumejte vejce, která se nevylíhla, aby jste zjistili z jakého důvodu se kuře nevylíhlo. Jednoduchý formulář pro provádění záznamů týkajících se neoplodněnosti vajec či smrti zárodku naleznete v příloze 1. Smrt zárodku či kuřete je nejčastější v prvních třech dnech a posledních třech dnech inkubace. V prvních dnech inkubace je smrt zárodku způsobena nejčastěji špatným formováním orgánů. Z celkového počtu vajec se v průměru vyvíjí dále obvykle 88 až 93% vajec. Smrt těsně před vylíhnutím je způsobena přechodem kuřete z života ve vejci na život venku, což je složitý proces a jakákoli drobná chyba má smrtelné následky pro kuře. Např. kuře má špatnou polohu ve vejci, nedokáže absorbovat žloutkový vak, nedokáže se nadechnout. Obvykle je v těchto případech na vině vlhkost. Je běžné, že se vylíhne asi okolo 85 až 90% vajec a to i v profesionálních líhních! Sbírejte a vyšetřete všechna nevylíhlá vejce za účelem určení příčiny. Správně vyvinuté kuře má jisté charakteristické znaky. Normálně má hlavu pod pravým křídlem. Vzduchová komůrka je dostatečně velká k tomu aby se kuře správně vylíhlo. Membrána pod skořápkou nesmí být příliš suchá. Zaměřte se na zobák, nohy a křídla zda jsou správně vyvinutá. Všechny abnormality by mněly být zaznamenány a porovnány se záznamy pořízenými během inkubace. Výsledkem je pak náprava nastavení líhně. Při vyšetření vejce vám může napomoci Tab2 a Tab3. Tab. 1. Celkový čas nutný k inkubaci,vhodná délka skladování, teplota při skladování a vlhkost pro skladování u běžných druhů ptáků Název Podmínky pro inkubaci Podmínky pro líhnutí Délka inkubace Teplota pro inkubaci Mokrý teploměr (vlhkost) Přesun do dolíhně Teplota při líhnutí Mokrý teploměr (dny) ( °C ) ( °C ) (den) ( °C ) ( °C ) Kanár 13-14 38,05 30-31 11 37,2 32,2-34,4 Slepice 21 37,5 30 18 36,9 32,2-34,4 Korela chocholatá 18-20 37,5 30-31 15-18 37,2 32,2-34,4 Kakadu(různé druhy) 22-30 37,5 30-31 20-27 37,2 32,2-34,4 Aratinga (zlatý) 28 37,5 30-31 25 37,2 32,2-34,4 Aratinga (jiné druhy) 21-30 37,5 30-31 18-27 37,2 32,2-34,4 Hrdlička (*) 14 37,5 30 12 36,9 32,2-34,4 Kachna (většina druhů) 28 37,5 30-31 25 36,9 32,2-34,4 Kachna pižmová 35-37 37,5 30-31 31-33 36,9 32,2-34,4 Zebřička 14 37,5 30-31 12 37,2 32,2-34,4 Husa domácí 30 37,5 31 27 36,9 32,2-34,4 Husa (různé druhy) 22-30 37,5 31 27 36,9 32,2-34,4 Bělokur 24-25 37,5 28,8-30 22 37,2 32,2-34,4 Perlička 28 37,5 28,8-30 25 36,9 32,2-34,4 Alexandr 22-25 37,5 30-31 20-22 37,2 32,2-34,4 Ara 26-28 37,5 30-31 23-25 37,2 32,2-34,4 Loskuták 14 38,05 30-31 12 37,2 32,2-34,4 Alka 18-26 37,5 30-31 15-23 37,2 32,2-34,4 Andulka 18 37,5 30-31 15 37,2 32,2-34,4 Papoušci(různí) 18-28 37,5 30-31 15-25 37,2 32,2-34,4 Papoušek africký šedý 28 37,5 30-31 25 37,2 32,2-34,4 Orebice chukar 23-24 37,5 31 20 37,2 32,2-34,4 Páv 28-29 37,5 30-31 25-26 36,9 32,2-34,4 Bělokur 21-23 37,5 30-31 18-20 37,2 32,2-34,4 Havran 20-21 37,5 30-31 17-18 37,2 32,2-34,4 Bažant 24-25 37,5 30-31 21 37,2 33,3-35 Bažanti(různé druhy) 22-28 37,5 30-31 20-25 37,2 33,3-35 Holub (*) 19-19 38,05 31 14 37,2 33,3-35 Křepelka virginská 23 37,5 28,8-30 21 37,2 32,2-34,4 Křepelka japonská 17-18 37,5 30-31 15 37,2 32,2-34,4 Labutě (různé druhy) 33-37 37,5 30-31 30-33 37,2 32,2-34,4 Krocan 28 37,5 28,8-30 25 36,9 32,2-34,4 Emu 49-50 36,4 21,1-23,8 47 36,4 32,2 Pštros 42 36,4 21,1-23,8 39 36,4 32,2 Nandu 36-42 36,4 26,7 39 36,4 32,2 ( * překlad nemusí být přesný, holub i hrdlička mají někdy v angličtině stejný výraz. Doporučuji si teploty znovu ověřit z originálu a přepočíst ze stupňů F na °C ) Doba potřebná k inkubaci obsahuje i poslední 3 dny v dolíhni. V průběhu inkubace má být ventilace ( přísun čerstvého vzduchu do líhně) zvýšen o polovinu ! Tab. 2. Možné problémy při líhnutí vajec Rozbité vejce Bylo již naprasklé, špatně tvarované, každopádně nevhodné k inkubaci Neoplodněné vejce Neobsahuje zárodek. Během prosvícení jsou tato vejce průhledná, žádný náznak vývoje během inkubace Deformovaný zárodek Zárodek se zjevnými abnormalitami. Zkažené páchnoucí vejce Do vajíčka se dostaly bakterie. Vejce exploduje Bylo špinavé, špatně umyté, nebyla čistá líheň. Žádný vývoj ve vejci Neoplodněné, hrubé zacházení s vejci, příliš dlouhé skladování, příliš vysoká nebo nízká teplota, špatné skladování, chovné kusy byly ve stresu, na jednoho kohouta mnoho slepic, staré slepice a kohout, příbuzenské křížení, nemoc chovných kusů Prsten z krve, brzká smrt zárodku, smrt embrya během 2 týdnů Staré vejce, teplota příliš vysoká nebo nízká, vejce nebyly řádně otáčeny, infekce, špatná výživa chovných zvířat . Vzduchová komůrka malá Příliš vysoká vlhkost (a naopak). Kuřata se líhnou později Vejce byla abnormálně velká, vejce byla skladována příliš dlouho, malá teplota, vysoká vlhkost . Kuře pípá ve skořápce ale zemře Vejce nebyla řádně otáčena, tenká skořápka, špatná teplota během inkubace, vysoká nebo nízká vlhkost, infekce, nemoc. Neuzavřený pupek Nízká teplota během inkubace . Kuře je velké a nabotnalé Vysoká vlhkost, nízká teplota, velké odchylky od vhodné teploty během inkubace, špatná ventilace. Zdeformované prsty a nohy Nevhodná teplota a vlhkost během inkubace. Nohy mohou být poraněny při líhnutí nebo držení kuřat na hladkém povrchu Slabé kuře Příliš vysoká nebo nízká teplota, vejce byly dlouho skladovány, špatná ventilace (přísun kyslíku) . Sýpavé kuře Nemoc, bronchitida, Newcastelká nemoc . Špatné držení těla Teplota příliš vysoká a nebo nízká, špatné otáčení vajec, vejce byly špatně otočené(malým koncem nahoru), vejce byly dlouho skladovány, špatné zacházení s vejci během inkubace, špatná výživa v chovu . Tab. 3: Příčiny vad a úmrtnosti u zárodků Výživový faktor Důsledek nedostatku Vitamin A Smrt během 48 hodin inkubace, nevyvíjí se oběhový systém, abnormality na ledvinách, očích a kostře Vitamín D Smrt v 18 až 19 dni inkubace, špatná postava, řídké kosti, defekt na zobáku spodní čelist přečnívá Vitamín E Smrt do 84 až 96 hodin inkubace, selhání oběhu a vnitřní krvácení Vitamin K Žádné zjevné deformace, ale objevuje se úmrtnost v 18 dni inkubace, krvácení Thiamin Vysoká úmrtnost v zárodečném stavu, problémy nejsou zjevné, kuřata která přežijí mívají problémy s nervovým systémem Riboflavin Úmrtnost vrcholí v 60 hodinách inkubace, 14 dni a 20 dni inkubace, deformace spodní čelisti, trpasličí vzrůst Niacin Zárodek absorbuje dostatečné množství z trypofanu(kyselina propionová). Biotin Vysoká úmrtnost v 19 až 21 dni inkubace, porucha růstu, deformace kostry, kulaté prsty. Kyselina pantotenová Smrt se objevuje ve 14 dni inkubace, objevují se i podkožní otoky Vitamin B6 Brzká smrt zárodku Kyselina listová Úmrtnost ve 20 dni inkubace, srůsty prstů, deformace stehenní kosti, deformace a podrůstání spodní čelisti, abnormality oběhového systému. Vitamín B12 Úmrtnost ve 20 dni inkubace. Zakrnění nohou, otoky, zvětšené orgány a hlava je nesprávně umístěna mezi stehy a ocasem Mangan Smrt před vylíhnutím.Poruchy růstu, zakrslost, abnormality na hlavě, otoky, nápadné poruchy v opeření, Zinek Smrt před vylíhnutím. Oslabení páteře, zakrslé údy, nevyvinuté oči. Měď Brzká smrt bez abnormalit Jod Prodloužení období inkubace, malá štítná žláza. Nekompletní břišní uzavření Železo Nízký obsah krevního barviva, slabý oběhový systém zárodku Selen Způsobuje vysokou úmrtnost zárodků během prvních dnů inkubace (V případě hlubšího zájmu o vývojové vady způsobené nedostatkem vitamínů a minerálních látek doporučuji přesnější překlad z anglického originál
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vejce

(Monička :-*, 20. 4. 2011 11:05)

Kolik vajec snese slepice za 365 dnů??

vejce

(Monička :-*, 20. 4. 2011 11:05)

Kolik vajec snese slepice za 365 dnů??

otazka

(magiccz, 9. 6. 2010 1:50)

Butete mit letos sebrith vejce na prodej,obe formy[zlata,stribrne?